Su’aalaha Teoriga ee leysanka B Qeybta 1aad

14
Created on By admin

Teori 1

1 / 1

Waxaad ku wadaa baabuurka jid miyi ah, waxaadna aragtay qof socda oo uu la socdo ey , sideed u dhaqmi lahayd xaaladan ka muuqata sawirkan?

Your score is

The average score is 29%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?